loading

Sách, tuyển tập

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng, danh nhân văn hóa thế giới / Thành Duy

Tác giả : Thành Duy

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 101 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 335.4346

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 2821
Phục vụ đọc tại chỗ
Top