loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các nhóm con tự do trong vành chia

Tác giả : Nguyễn Kim Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Xuân Hải

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 23 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 510

Chủ đề : 1. Đại số -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Lý thuyết số -- Tóm tắt. 4. Toán học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24823
Phục vụ đọc tại chỗ
Top