loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu định liều chiếu trong cho nhân viên bức xạ đối với đồng vị I-131 dựa trên kỹ thuật lấy mẫu không khí / Trần Xuân Hồi ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Hùng, Huỳnh Trúc Phương

Tác giả : Trần Xuân Hồi ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Hùng, Huỳnh Trúc Phương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Đồng vị I-131 -- Tóm tắt. 2. Dụng cụ lấy mẫu không khí -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 4. Vật lý hạt nhân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24820
Phục vụ đọc tại chỗ
Top