loading

Sách, tuyển tập

Ảnh nghệ thuật Việt Nam = Vietnam art photography / Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Tác giả : Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 156 tr. : tranh ảnh (1 phần màu) ; 25 cm

Số phân loại : 770.9597

Chủ đề : 1. Nhiếp ảnh nghệ thuật -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 2808
Phục vụ đọc tại chỗ
Top