loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Biometric template protection based on the fingerprint fuzzy vault scheme / Nguyễn Thị Hạnh ; supervisors : Li Renfa and Wang Yi

Tác giả : Nguyễn Thị Hạnh ; supervisors : Li Renfa and Wang Yi

Nhà xuất bản : Hunan University

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hunan, China

Mô tả vật lý : xx, 105 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 005.8

Chủ đề : 1. An toàn máy tính. 2. Bảo vệ dữ liệu. 3. Luận án -- Trung Quốc. 4. Sinh trắc học. 5. Xác định sinh trắc học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24838
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24839 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top