loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

The study of analytic network process based quantitative SWOT method / Nguyễn Thị Phương Giang ; advisor : Gang Kou

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Giang ; advisor : Gang Kou

Nhà xuất bản : University of Electronic Science and Technology of China

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Chengdu, China

Mô tả vật lý : viii, 125 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.4038

Chủ đề : 1. Luận án -- Trung Quốc. 2. Quản trị thông tin. 3. Thương mại điện tử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24835
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24836 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top