loading

Sách, tuyển tập

Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1945 – 1975). T.2 / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 531 tr. : tranh ảnh ; 29 cm

ISBN : 9786045834534

Số phân loại : 959.779

Chủ đề : 1. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Lịch sử -- 1945-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 5629/2018
(K08.12_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2207/2021
(14429/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2208/2021
(14429/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top