loading

Sách, tuyển tập

Tập thơ Nhật ký trong tù : bản thư họa / Hồ Chí Minh ; Trần Xuyên, Trương Hán Minh chủ biên

Tác giả : Hồ Chí Minh ; Trần Xuyên, Trương Hán Minh chủ biên

Nhà xuất bản : Thông tấn

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 224 tr. : tranh ảnh màu ; 28 cm

Số phân loại : 895.922132

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969.$t Nhật ký trong tù. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 2654
(H 786)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top