loading

Sách, tuyển tập

Giải tích hàm : giáo trình cho các trường đại học

Tác giả : Đỗ Văn Lưu

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 278 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 515.7

Chủ đề : 1. Giải tích hàm -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1445/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1446/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top