loading

Sách, tuyển tập

Ảnh tư liệu kháng chiến đồng bằng sông Cửu Long

Nhà xuất bản : k.n.

Năm xuất bản : ?]

Nơi xuất bản : [T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 10 tr. : hình ảnh ; 21 cm

Số phân loại : 959.7043022

Chủ đề : 1. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975 -- Sách tranh ảnh. 2. Việt Nam -- Lịch sử -- 1954-1975 -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 2656
(H 787)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top