loading

Luận án, luận văn

Tác dụng điều trị một số bệnh vùng răng miệng của cao Eupolin-12 bào chế từ lá cây cỏ Lào (Eupatorium Odoratum Linn - Họ Asteraceae) / Trương Minh Kháng

Tác giả : Trương Minh Kháng

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 111 tờ : hình vẽ, biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 615.321

Chủ đề : 1. Cao Eupolin-12. 2. Cây cỏ Lào -- Tác dụng trị bệnh. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Miệng -- Bệnh -- Điều trị. 5. Răng -- Bệnh -- Điều trị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5989
Phục vụ đọc tại chỗ
Top