loading

Sách, tuyển tập

Dự thảo điều lệ Đảng trình đại hội IX của Đảng : lưu hành nội bộ

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : [Hà Nội]

Mô tả vật lý : 75 tr. ; 27 cm

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Hội nghị. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng. 3. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Điều lệ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 2555
(H 757)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top