loading

Sách, tuyển tập

Thơ Phạm Sỹ Sáu

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : [35] tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 2544
(H 755)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top