loading

Sách, tuyển tập

Hợp tuyển ngâm khúc Việt Nam / Trần Lê Sáng, Phạm Kỳ Nam biên soạn

Tác giả : Trần Lê Sáng, Phạm Kỳ Nam biên soạn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 742 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 895.9221

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 2489
Phục vụ đọc tại chỗ
Top