loading

Sách, tuyển tập

Ngủ cùng sói : tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Hoàng Anh dịch

Tác giả : Diệp Lạc Vô Tâm ; Hoàng Anh dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 583 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5587/2018
(VH 1671)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top