loading

Sách, tuyển tập

Rừng thiêng nước trong / Trần Văn Tuấn

Tác giả : Trần Văn Tuấn

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 302 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 2063
Phục vụ đọc tại chỗ
Top