loading

Sách, tuyển tập

Tiếng sáo đêm đông : thơ

Tác giả : Quốc Bửu

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : [T.P. Hồ Chí Minh]

Mô tả vật lý : 83 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 2288
Phục vụ đọc tại chỗ
Top