loading

Sách, tuyển tập

Bình luận văn học : niên giám 2008

Nhà xuất bản : Văn hóa Sài Gòn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 343 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Phê bình văn học. 2. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 2190
(H 611)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top