loading

Sách, tuyển tập

Kỷ niệm gia đình : thơ / Nguyễn Công Khanh

Tác giả : Nguyễn Công Khanh

Nhà xuất bản : k.n

Năm xuất bản : --]

Nơi xuất bản : [K.đ

Mô tả vật lý : 44 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 2187
(H 610)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top