loading

Sách, tuyển tập

The agile start-up : quick and dirty lessons every entrepreneur should know / Jeff Scheinrock, Matt Richter-Sand

Tác giả : Jeff Scheinrock, Matt Richter-Sand

Nhà xuất bản : John Wiley

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hoboken, N.J.

Mô tả vật lý : xvii, 349 tr. : minh họa màu ; 24 cm

ISBN : 9781118548264

Số phân loại : 658.11

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp mới. 2. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 10942
(AF 583/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 AF 10943
(AF 583/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top