loading

Sách, tuyển tập

Khoa học con người và phát triển nguồn nhân lực / Hồ Bá Thâm

Tác giả : Hồ Bá Thâm

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 307 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 331.11

Chủ đề : 1. Con người -- Nghiên cứu. 2. Nguồn nhân lực -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 2013
(H 562)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top