loading

Sách, tuyển tập

Vòng sóng đến vô cùng : truyện / Nguyễn Khải

Tác giả : Nguyễn Khải

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1987

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 165 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 1973
(H 549)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top