loading

Sách, tuyển tập

Vũ Trọng Phụng - Nhà văn hiện thực xuất sắc / Trần Hữu Tá biên soạn

Tác giả : Trần Hữu Tá biên soạn

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 167 tr. : hình vẽ ; 20 cm

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 1906
(H 533)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top