loading

Sách, tuyển tập

Giọt mưa : thơ / Đỗ Thị Thanh Bình

Tác giả : Đỗ Thị Thanh Bình

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 102 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 1857
Phục vụ đọc tại chỗ
Top