loading

Sách, tuyển tập

Nghĩ về thơ Hồ Xuân Hương / Lê Trí Viễn, Lê Xuân Lít, Nguyễn Đức Quyền

Tác giả : Lê Trí Viễn, Lê Xuân Lít, Nguyễn Đức Quyền

Nhà xuất bản : Sở giáo dục Nghĩa Bình

Năm xuất bản : 1987

Nơi xuất bản : Nghĩa Bình

Mô tả vật lý : 228 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92211

Chủ đề : 1. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 18. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 18. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 18.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 1814
(H 508)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top