loading

Sách, tuyển tập

Truy Phong và một thế kỷ - mấy vần thơ / Truy Phong

Tác giả : Truy Phong

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 135 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 1667
Phục vụ đọc tại chỗ
Top