loading

Sách, tuyển tập

Phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Lê Như Hoa chủ biên

Tác giả : Lê Như Hoa chủ biên

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 392 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 306.09597

Chủ đề : 1. Bản sắc dân tộc Việt Nam. 2. Việt Nam -- Chính sách văn hóa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 TTDD 1451
(K10.33_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top