loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Order fulfilment and consumer behaviour in online retailing / Nguyễn Hoàng Dũng

Tác giả : Nguyễn Hoàng Dũng

Nhà xuất bản : VU University Amsterdam

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Amsterdam, the Netherlands

Mô tả vật lý : iv, 156 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

ISBN : 9789491621017

Số phân loại : 658.872

Chủ đề : 1. Hài lòng khách hàng. 2. Hành vi người tiêu dùng. 3. Kinh doanh bán lẻ. 4. Luận án -- Hà Lan. 5. Online marketing. 6. Thương mại điện tử. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24778
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24779 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top