loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Control algorithms for balancing pendulum models with elastic components / Nguyễn Văn Đông Hải ; supervisor : Mircea Ivănescu

Tác giả : Nguyễn Văn Đông Hải ; supervisor : Mircea Ivănescu

Nhà xuất bản : Faculty of Automatics, computers and electronics, University of Craiova

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Craiova, Romania

Mô tả vật lý : xiv, 138 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 531.324

Chủ đề : 1. Con lắc -- Mô hình toán học. 2. Luận án -- Romania. 3. Thuật toán. 4. Tính đàn hồi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24775
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24776 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top