loading

Sách, tuyển tập

Văn học Nhật Bản giản yếu : từ khởi thủy đến 1868 / Nhật Chiêu

Tác giả : Nhật Chiêu

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 68 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.6

Chủ đề : 1. Văn học Nhật Bản -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 1582
(H 449)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top