loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

So sánh kết quả của phẫu thuật cắt đại tràng ở bệnh nhân có và không có chuẩn bị đại tràng trước mổ / Mai Phan Tường Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Trung Tín

Tác giả : Mai Phan Tường Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Trung Tín

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 617.5547

Chủ đề : 1. Đại tràng -- Bệnh -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 2. Đại tràng -- Bệnh -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24740
Phục vụ đọc tại chỗ
Top