loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giải bài toán ngược trọng lực bằng thuật toán Memetic - Áp dụng phân tích tài liệu trọng lực vùng đồng bằng sông Cửu Long / Lương Phước Toàn ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Liệt, Trần Vĩnh Tuân

Tác giả : Lương Phước Toàn ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Liệt, Trần Vĩnh Tuân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 550

Chủ đề : 1. Bài toán ngược (Phương trình vi phân) -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Memetics -- Tóm tắt. 4. Vật lý địa cầu -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24723
Phục vụ đọc tại chỗ
Top