loading

Luận án, luận văn

陳太宗佛学思想研究 = A study on Tran Thai Tong's Buddhist thoughts / Nguyễn Ngọc Phượng ; Giáo sư hướng dẫn : Lưu Trạch Lương (刘泽亮 教授)

Tác giả : Nguyễn Ngọc Phượng ; Giáo sư hướng dẫn : Lưu Trạch Lương (刘泽亮 教授)

Nhà xuất bản : Trường Đại học Hạ Môn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Trung Quốc

Mô tả vật lý : ix, 192 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 294.3927

Chủ đề : 1. Trần Thái Tông, $cVua Việt Nam, 1218-1277.$tKhóa Hư Lục. 2. Phật giáo thiền phái. 3. Phật giáo thiền phái -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24746
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24747 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top