loading

Luận án, luận văn

Tổng hợp vật liệu tổ hợp nano TiO2 dạng ống/nano kim loại, nano ôxit kim loại ứng dụng trong quang xúc tác và diệt khuẩn / Phạm Văn Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hiếu, Cao Minh Thì

Tác giả : Phạm Văn Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hiếu, Cao Minh Thì

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 148 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 620.11

Chủ đề : 1. Diệt khuẩn. 2. Khoa học vật liệu. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Nano kim loại. 5. Nano oxide kim loại. 6. Nano Tio2.. 7. Quang xúc tác.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24702
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24703 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top