loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp / Vũ Thịnh Trường ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Hồng Đức, Lê Thị Thanh Loan

Tác giả : Vũ Thịnh Trường ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Hồng Đức, Lê Thị Thanh Loan

Nhà xuất bản : Trường Đại học Mở T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 132, 158 tờ ; 30 cm + CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Quản lý. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24693
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24694 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top