loading

Sách, tuyển tập

Anh, nguồn cảm hứng cao thượng : hồi ký lịch sử / Trường Sơn Chí (Ung Ngọc Ky)

Tác giả : Trường Sơn Chí (Ung Ngọc Ky)

Nhà xuất bản : Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 157 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92283403

Chủ đề : 1. Hồi ký. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 1400
(H 402)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1894
Đang xử lý kỹ thuật
Top