loading

Sách, tuyển tập

Phần hồn : tiểu thuyết / Nguyễn Mạnh Tuấn

Tác giả : Nguyễn Mạnh Tuấn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : [T.P. Hồ Chí Minh]

Mô tả vật lý : 395 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 1206
(H 346)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top