loading

Sách, tuyển tập

Sao sáng trời Nam / Thanh Giang

Tác giả : Thanh Giang

Nhà xuất bản : Nxb. Long An

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : Long An

Mô tả vật lý : 170 tr. : chân dung ; 19 cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Trường ca Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 1112
Phục vụ đọc tại chỗ
Top