loading

Sách, tuyển tập

Ngọn nến bên kia gương : tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Minh Ngọc

Tác giả : Nguyễn Thị Minh Ngọc

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 229 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Top