loading

Sách, tuyển tập

Cô gái Saigon / Tạ Hữu Thiện

Tác giả : Tạ Hữu Thiện

Nhà xuất bản : Hợp lực phát hành

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : [K.đ.]

Mô tả vật lý : 157 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 1124
(H 319)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top