loading

Sách, tuyển tập

Cách mạng và nghệ thuật : mỹ học phổ thông / Vũ Khiêu

Tác giả : Vũ Khiêu

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1979

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 202 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 709.597

Chủ đề : 1. Mỹ học -- Việt Nam. 2. Nghệ thuật -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 1024
(H 289)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top