loading

Sách, tuyển tập

Thạch Lam : truyện ngắn và tiểu luận / Nguyễn Tuân giới thiệu

Tác giả : Nguyễn Tuân giới thiệu

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 133 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Tiểu luận Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 1000
(H 280)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top