loading

Sách, tuyển tập

Tâm lý xã hội trong quản lý : tập bài giảng của giáo sư Liên Xô tại trường quản lý kinh tế trung ương. T.3 / V.I. Lêbêđép, A.I. Panôp

Tác giả : V.I. Lêbêđép, A.I. Panôp

Nhà xuất bản : Trường Quản lý Kinh tế Trung ương

Năm xuất bản : 1984

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 149 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 658.0019

Chủ đề : 1. Quản lý -- Khía cạnh tâm lý. 2. Tâm lý học công nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Trần Trọng Đăng Đàn TTDD 909
Phục vụ đọc tại chỗ
Top