loading

Sách, tuyển tập

Thép đã tôi thế đấy. T.2= как закалялась сталь / Nhi-ca-lai A-stơ-rốp-ski ;Thép Mới, Huy Vân dịch

Tác giả : Nhi-ca-lai A-stơ-rốp-ski ;Thép Mới, Huy Vân dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 560 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 891.73

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Nga -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Nga -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 851
(H 231)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top