loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử sân khấu thế giới. T.2 / Viện nghệ thuật sân khấu quốc gia A. V. Lunasacxki biên soạn ; X. X. Môcunxki chủ biên ; Đức Nam ... [và nh.ng. khác] dịch

Tác giả : Viện nghệ thuật sân khấu quốc gia A. V. Lunasacxki biên soạn ; X. X. Môcunxki chủ biên ; Đức Nam ... [và nh.ng. khác] dịch

Nơi xuất bản : Hà Nội : Văn hóa, 1977

Mô tả vật lý : 462 tr. : hình ảnh ; 20 cm

Số phân loại : 792.09

Chủ đề : 1. Sân khấu -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 TTDD 826
(K10.33_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top