loading

Sách, tuyển tập

The Culture puzzle : cross-cultural communication for English as a second language / Deena R. Levine, Jim Baxter, Piper McNulty

Tác giả : Deena R. Levine, Jim Baxter, Piper McNulty

Nhà xuất bản : Prentice-Hall

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : Englewood Cliffs, N.J.

Mô tả vật lý : xvii, 236 tr. : tranh ảnh, hình vẽ ; 28 cm

Số phân loại : 428.34

Chủ đề : 1. Giao tiếp đa văn hóa. 2. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 721/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top