loading

Sách, tuyển tập

Sự tiến hóa liên tục của Nguyễn An Ninh một lãnh tụ cách mạng hùng biện / Hà Huy Giáp

Tác giả : Hà Huy Giáp

Nhà xuất bản : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 107 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 959.703092

Chủ đề : 1. Nhà cách mạng -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Trần Trọng Đăng Đàn TTDD 789
Phục vụ đọc tại chỗ
Top