loading

Sách, tuyển tập

1001 jobs for modern women : key to success / Trần Nguyễn Ngọc Trang

Tác giả : Trần Nguyễn Ngọc Trang

Nhà xuất bản : Ho Chi Minh City General Publishing house

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : 67 tr. : minh họa ; 19 cm

ISBN : 9786045853719

Số phân loại : 331.125

Chủ đề : 1. Phụ nữ -- Hướng nghiệp. 2. Tìm việc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I LN 124/2018
(NV 392)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I LN 125/2018
(NV 393)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I LN 126/2018
(NV 394)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top