loading

Sách, tuyển tập

Longman new real TOEIC : full actual tests LC + RC / Real TOEIC team chủ biên ; Lê Huy Lâm chuyển ngữ phần chú giải

Tác giả : Real TOEIC team chủ biên ; Lê Huy Lâm chuyển ngữ phần chú giải

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 287 tr. : minh họa ; 29 cm

Số phân loại : 428.24

Chủ đề : 1. Test of English for International Communication. 2. Tiếng Anh -- Thi cử, câu hỏi... -- Hướng dẫn học tập.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I LV 562/2018
(NV 760/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top