loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Электропроводность композиционных материалов на основе углеродных нанотрубок / Hồ Việt ; Научный руководитель: Ксеневич В.К.

Tác giả : Hồ Việt ; Научный руководитель: Ксеневич В.К.

Nhà xuất bản : Белорусский государственный университет

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Минск

Mô tả vật lý : 21 tr. : biểu đồ, tranh ảnh ; 21 cm

Số phân loại : 537.622

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn -- Tóm tắt. 2. Độ dẫn điện -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Nga -- Tóm tắt. 4. Vật liệu Composite -- Tóm tắt. 5. Vật lý học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24664
Phục vụ đọc tại chỗ
Top